Річний звіт Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області  за 2017 – 2018 навчальний рік

Річний звіт Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області за 2017 – 2018 навчальний рік

      У 2017/2018 навчальному році  Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області забезпечувала якісну реалізацію основних завдань державної політики в системі освіти відповідно до чинного законодавства України.

Освітня стратегія гімназії спрямована на забезпечення умов функціонування та  розвитку  загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку країни, запитів громадян.

Профілізація в гімназії реалізується через організацію допрофільного та профільного навчання.

Організація профільного навчання

          Профільне навчання в гімназії реалізується на таких нарямах: природничо – математичний напрям ( математичний профіль- 7-М\А, 7 М\Б,  6–М класи), суспільно – гуманітарний напрям (історичний профіль – 7 – С/Г, 6 –С/Г), філологічний напрям (7 –І, 6 – І – профіль іноземної філології).

На початок 2017/2018 навчального року  в гімназії  налічувалося 24 класи, із них 1-3 – 10, 4-5 -7 класів, 6-7 – 7 класів. На кінець навчального року кількість учнів становила – 650.  Протягом року з гімназії вибуло 8 учнів, прибуло -2. Випущено з 5-х класів  –  90  учнів, із 7-х класів  –   91 учень.

У гімназії ведеться облік дітей пільгових категорій. У минулому навчальному році налічувалося:

 • дітей –сиріт та дітей, що знаходяться під опікою – 4 учня;
 • дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи – 8 учнів;
 • дітей, які прибули із зони АТО – 4 учнів;
 • дітей з малозабезпечених сімей – 8 учня;
 • дітей з багатодітних сімей – 30 учнів;
 • дітей – інвалідів – 12 учнів;
 • дітей з неповних сімей – 54 учнів;
 • дітей одиноких матерів – 4;
 • напівсиріт – 14 учнів

Мережа класів у 2017-2018 навчальному році

      Середня наповнюваність класів на кінець 2017-2018 навчального року становить 27,1 учнів.

    Високий рівень навчальних  досягнень мають  56 учнів, що становить 8,6% від загальної кількості гімназистів. Це на 8 учнів менше, ніж у минулому навчальному році учнів менше, ніж у минулому навчальному році.

Контингент учнів у період з  2010 по 2018 рік

Рівень навчальних досягнень учнів  у  2017/2018 навчальному  році

     Достатній рівень навчальних  досягнень виявили   354 учні, що становить 54,5%, у минулому 2016-2017 навчальному році ця кількість становила 371 учнів (56,7%). Цей показник майже не змінився, різниця становить 2,2% .

    Середній рівень навчальних  досягнень мають  240 учнів, що становить 33,5%. Це на 21 учень більше,  ніж у минулому навчальному році.

     Якість знань за підсумками 2017-2018 навчального року  становить 63%, що на 3,5% менше,  ніж у минулому навчальному році.

     Середній бал по гімназії складає 9,1. У порівнянні з 2016-2017 навчальним роком він зменшився  на 0,1 бали.

      Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні» нагороджено 36 учнів,  Похвальними грамотами за особливі успіхи при вивченні окремих предметів  нагороджено 29 учнів. Свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою вручено 5 учням, атестати про повну загальну середню освіту з відзнакою та золоті медалі та срібні медалі  «За   особливі досягнення у навчанні» вручено 8 учням.

      Рівень навчальних досягнень учнів загалом по гімназії  у ІІ семестрі порівняно з І семестром зріс, оскільки адміністрація закладу приділяла серйозну увагу контролю за організацією навчально-виховного процесу, підготовкою вчителів та учнів до навчальних занять.

Середній бал учнів  у  2017/2018 навчальному  році

Знизився рівень навчальних досягнень у ІІ семестрі порівняно з І семестром учнів 1А,2Б,2В,2Г,3А  класів у решти  класів   у ІІ семестрі порівняно з І семестром  рівень навчальних досягнень зріс або залишився на тому ж рівні.

Навчального року адміністрацією  здійснювався всебічний контроль за соціально-психологічною адаптацією учнів 1(5) класів до умов навчання в гімназії. Успішність адаптації засвідчили стабільні показники  рівня навчальних досягнень учнів за перший та другий семестри:

Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень Середній бал

І семестр

35(34,3%) 62 (60,8%) 5 (4,9 %)

9,2

ІІ семестр 20 (20%) 72 (72%) 8 (8 %) 9,4

 

 

 

 

Рівень навчальних досягнень першокласників гімназії в порівнянні з 4 класом загальноосвітньої школи став нижчим, що пояснюється перш за все зміною умов навчання, збільшенням навантаження на учнів.

Відвідування учнями навчальних занять

1 класи 2 класи 3 класи 4 класи 5 класи 1-5 класи 6 класи 7 класи 6-7 класи усього

Кількість пропущених уроків,

на одного учня

9083

91

17437,

154

10232,

119

13759,

132,3

11077,

123

61588

125

10353,

157

10999,

121

21352,

136

104292

160

     Кількість пропущених уроків на одного учня становить 160 загальна кількість пропущених уроків – 1044292. Аналіз роботи засвідчує: у навчальному закладі за підсумками 2017 – 2018 року немає учнів, які б не відвідували уроки без поважних причин. Цьому сприяє систематична робота адміністрації, виховної частини та класних керівників, які регулярно контролюють відвідування учнями навчальних занять, підтримують постійний зв’язок з батьками гімназистів.

    Учні 3 (7) класів з початку 2017-2018 навчального року зорієнтовані на продовження навчання в умовах допрофільної освіти. На батьківських зборах адміністрацією гімназії, психологічною службою, класними керівниками була доведена інформація щодо можливостей поглиблено вивчати окремі предмети, які пропонує навчальний заклад.

    Порівнюючи навчальні досягнення третьокласників за І та ІІ семестри 2017-2018 навчального року, можна зробити висновок, що в цілому рівень знань було підвищено. Так, якість навчання в першому семестрі становила 50%, у другому – 55,8 %. Середній бал у першому семестрі становив 8,6; у другому – 8,6.

         У 5-х, 7 -х класах було проведено державну підсумкову атестацію. Аналіз результатів у  порівнянні з річним оці- нюванням свідчить, що учні та вчителі провели велику роботу з повторення та систематизації матеріалу й це дало змогу досягти більш високих результатів.

        У 2017 – 2018 навчальному році в Конотопській гімназії був 91 випускник. Усі випускники склали ЗНО. Лише 2 учні не подолали пороговий бал з англійської мови та отримали лише «3» бали в атестат. Але, у цілому, за рейтингом шкіл гімназія посіла ІІ місце.

Географія вступу випускників 2018 року:

м. Київ     – 63 випускники

м. Харків  –12 випускників

м. Суми      – 6 випускників

м. Львів     – 2 випускники

м. Одеса     – 1 випускник

м. Черкаси – 1 випускник

м. Ніжин     – 1 випускник

Зокрема до ВНЗ м.Києва вступили:

до Національного університету ім. Т. Шевченко – 9

до Національного авіаційного університету (НАУ) – 6

до Національного торгівельно-економічного університету (КНТЕУ) – 12

до Національного технічного університету України (КПІ) -7

до Академії внутрішніх справ – 2

до Національного транспортного університету -7

до Київського національного економічного університету ім. Гетьмана – 5

до Національного медичного університету ім. Богомольця – 3

до Педагогічних університетів ім. Грінченка та ім. Драгоманова – 3

до Національного університету культури і мистецтва – 3

до Національного університету харчових технологій (КНУХТ) – 3

до Національного університету будівництва і архітектури – 1

до Національного університету біоресурсів і природокористування – 1

до Таврійського національного університету ім. Вернадського – 1

Продовжують навчання у ВНЗ м. Харкова

Юридичному університеті ім. Я. Мудрого – 4

В Університеті внутрішніх справ – 2

Педагогічному університет ім. Каразіна – 2

у Національному аерокосмічному університеті ім. Жуковського – 2

у Авіаційному інституті – 1

в Університеті міського господарства – 1

Поїхали  до м. Львова

Академія мистецтв – 1учень

Військовий університет – 1учень

У місто Суми

Сумський державний університет – 6 осіб

Медичний інститут – 2

Інститут банківської справи – 2

Правознавство – 1

Геодезія і землевпорядкування – 1

    м. Одеса – юридична академія – 1 випускник

    м. Ніжин – пед. Університет – 1 випускник

    м. Черкаси – університет цивільного захисту – 1 випускник

За кордоном навчаються  – 5 випускників

у Польщі – 4 учні

м. Варшава – 2

м. Вроцлав – 1

м. Познань – 1

у Португалії – 1 учень

Випускники Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області навчаються за наступними спеціальностями:

Готельно -ресторанний бізнес – 12

Економічні спеціальності – 8

Іноземна філологія – 7

Транспортні технології – 5

Юриспруденція і правознавство – 12

Лікувальна справа – 4

Інженерні спеціальності – 10

електроніка – 1

приладобудування – 1

ракетно-космічні технології – 1

інформаційні технології – 1

телекомунікації та радіотехніка – 1

комп’ютерні технології – 1

кібернетика – 4

Геодезія і землевпорядкування – 2

Логістика – 2

Пед. працівники – 2

Фармація – 1

Менеджмент – 1

Психологія – 1

Хімічний – 1

Фізичний – 1

Ветеринарна медицина – 1

Фінанси – 1

Бальна хореографія – 1

Цивільна безпека – 1

     Вступили на бюджет – 48 учнів, за контрактом  – 43 учні. А саме:

№ п/п ВУЗ Кількість осіб Контракт Бюджет
1 КНТЕУ 12 7 5
2 КНУ ім. Т. Шевченка 9 2 7
3 КНТУ Київський національний транспортний університет залізничного транспорту 7 4 3
4 КПІ 7 0 7
5 Київський національний авіаційний університет (НАУ) 6 2 4
6 Київський національний економічний університет ім. Гетьмана (КНЕУ) 5 2 3
7 Юридичний університет ім. Я. Мудрого 4 3 1

Методична робота

      У 2017-2018 навчальному році методична робота в гімназії здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  наказу відділу освіти Конотопської міської ради «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами міста на 2017 – 2018 навчальний рік», Статуту гімназії, а також відповідно до завдань, визначених у  наказі Конотопської гімназії «Про організацію науково-методичної роботи у 2017-2018 навчальному році».

    Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми міста «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів» та проблеми гімназії  «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів»

     Відповідно до концепції розвитку гімназії були сплановані, підготовлені й проведені  7 засідань  педагогічної ради.

    З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в гімназії була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники гімназійних методичних об’єднань, психолог. На засіданнях методичної ради були обговорені всі заплановані  питання.

    На початку  2017 – 2018 навчального року було організовано роботу 8 методичних об’єднань учителів – предметників, творчої групи вчителів з предметів естетичного виховання, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працюватимуть методичні об’єднання, визначено керівників. Робота методичних об’єднань спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Протягом року були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися й організаційні питання (підготовка й проведення олімпіад, предметних тижнів), і науково-методичні аспекти. Тематика роботи методичних об’єднань органічно пов’язана з науково-методичними проблемами міста та гімназії .

   Зусиллями адміністрації та психолога гімназії повсякчас підвищується психологічна стійкість поведінки вчителів в умовах насиченого графіка роботи щодо формування ключових компетентностей учнів. Було проведено всі заплановані тренінги, консультації, семінари.

    Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку, надала чіткості й цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями педагогів та учнів.

    Розповсюдження передового педагогічного досвіду є невід’ємною складовою методичної роботи вчителів гімназії. Педагоги  закладу підготували та провели відкриті уроки, майстер – класи та виховні заходи на належному науково-теоретичному, методичному рівні. Учителі  гімназії протягом року також брали участь різноманітних семінарах, конференціях, конкурсах. Розробки вчителів гімназії  були  опубліковані   в освітніх засобах масової інформації.

   Важливим напрямком методичної роботи гімназії була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників, завдання яких – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, формування творчої активності молодих спеціалістів. Проведено всі заплановані бесіди, круглі столи, консультації.

  Протягом року вчителі гімназії підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі в роботі гімназійних, загальноміських і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти.

   Робота педагогічного колективу гімназії була ефективною, оскільки спостерігається підвищення рівня психолого – педагогічної культури педагогів, розширення знань учителів з проблеми впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес, підвищення рівня творчої активності педагогічних кадрів та учнівської молоді. Позитивні зміни в практичній діяльності виявляються в активному застосуванні досягнень науки, передового досвіду. Створена цілісна система психолого – педагогічного супроводу розвитку особистості гімназистів, що забезпечує  максимально сприятливі умови для задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому середовищі. Поглиблення знань гімназистів, розвиток їхніх життєвих компетентностей виявляється в результатах навчально – виховного процесу.

   Відповідно до частини 3 ст.27, ст. 59 Закону України «Про освіту», частини першої статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, наказу Міністерства освіти і науки України    №1135 від 08.08.2013 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу відділу освіти Конотопської міської ради Сумської області  №468-од  від 14.09.2017  «Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міста у 2017– 2018 навчальному році», наказу Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області від 26.09.2017 року № 340 «Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році», на підставі рішення  атестаційної комісії Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області (протокол №4 від 19.03.2018 року) відбулася атестація педагогічних працівників.

   З метою  якісної організації атестаційного процесу у вересні  2017 року відбулася нарада при директору, на якій були визначені основні завдання щодо забезпечення організації та проведення атестації, дотримання системи комплексної оцінки діяльності педагогів, посилення контролю за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу. Члени атестаційної комісії, закріплені за педагогічними працівниками, які атестуються, вивчали досвід  та результативність їхньої  роботи.

          Із 73 педагогічних працівників  закладу у 2017-2018 навчальному році атестовано 15, що складає (20,5% у порівнянні з 2016-2017 навчальним роком – 23,3%).

         За підсумками атестації присвоєно кваліфікаційну категорію:

 • спеціаліст І категорії – 1 учитель (6,6%);
 • спеціаліст вищої категорії – 3 учителі  (20%).

Присвоєно педагогічне звання «старший учитель» – 1 учитель ( 6,7%).

Підтверджено кваліфікаційну категорію:

 • «спеціаліст вищої категорії» – 8 учителів (53,3%).
 • «спеціаліст І категорії» – 2 учителі ( 13,3 %).

Підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання:

 • «учитель-методист» – 4 вчителі (26,6 %);
 • «старший учитель» – 3 учителі (20 %).

Хід атестації педагогічних кадрів у  гімназії  перебуває на постійному контролі. На нарадах при директору аналізувався стан управлінської діяльності адміністрації  щодо організації атестації у 2017-2018 навчальному році.

Адміністрацією закладу не тільки надавалася методична допомога в організації атестації безпосередньо вчителям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно й організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалася система роботи вчителів шляхом відвідування уроків, позакласних заходів, аналізу результатів роботи з батьками учнів. До міської атестаційної комісії  з апеляцією на рішення гімназійної атестаційної комісії  звернень не надійшло.

Учителі, які атестувалися, були активними учасниками гімназійних і міських методичних заходів, керівниками методичних об’єднань, різних форм методичної роботи.

 Якісний склад педагогічного колективу      

Віковий склад педагогічного колективу          

   Педагоги гімназії протягом 2017-2018навчального року з метою підвищення фахового рівня, обміну досвідом роботи  брали активну участь у різноманітних семінарах, конференціях, конкурсах, форумах.

       Одним із основних принципів роботи гімназії є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості.  На виконання  законів України «Про освіту», «Про загально середню освіту», відповідно до річного плану роботи вчителями гімназії проведена підготовка учнів до участі в інтелектуальних змаганнях різного рівня.

         З метою виявлення  та розвитку обдарованої молоді, підвищення інтересу до поглибленого вивчення предметів учні гімназії брали участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах. У 2017-2018  навчальному  році в І (гімназійному)  етапі взяло участь 303 учні, із них переможцями визначено 154 гімназисти. У  ІІ етапі в 16 олімпіадах взяли участь 96 учнів, з яких 58 (60,4%)  стали переможцями. Високо результативними є олімпіади з англійської мови, математики, української мови та літератури, хімії, фізики та астрономії.

         У  ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін взяло участь 36 учнів, здобули перемогу 21 учень  (58,3%). Варто зазначити, що результативною виявилася робота вчителів української мови та літератури, англійської мови, астрономії, історії, математики. Менш успішними були учні, які брали участь в олімпіадах з фізики, біології.

Порівнюючи результати за три роки, варто наголосити, що позитивною є тенденція до збільшення числа переможців з англійської мови (учитель   Якушев І.Ю., Потьомкіна О.Є, Савченко О.А.), української мови та літератури (учителі Журавель Л.В.,    Головань Н.М., Хижняк І.М.), історії (Семенова Т.С.). Разом з тим викликає занепокоєння, що зменшується кількість переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики, біології, фізики, німецької мови.

    У  ІІ етапі  Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учасників Малої академії наук узяли участь 6 гімназистів. Переможцями стали  5 учнів. У ІІІ етапі конкурсу дослідницьких робіт брало участь 2 учні.

    Учні гімназії брали участь Всеукраїнських предметних турнірах з економіки, фінансової грамотності, історії.

    Сприяють розвитку творчих здібностей гімназистів і участь у Міжнародних та  Всеукраїнських проектах, конференціях, семінарах, змаганнях.

    Порівняльний аналіз по кожному напрямку роботи з обдарованими та здібними учнями свідчить, що за останні роки вдалося не тільки налагодити роботу з обдарованими учнями, а й досягти певних результатів.

              Але на цій важливій ділянці роботи існують і певні проблеми, які зумовлені відсутністю в більшості вчителів чіткої системи виявлення й розвитку обдарованої молоді серед гімназистів, браком ефективних методик, спрямованих на виявлення здібної та обдарованої молоді, набуття нею навичок і знань у певних галузях діяльності, реалізацію її здібностей. Учителі гімназії залучають до інтелектуальних змагань одних і тих самих учнів. Варто вдосконалювати  розпочату  роботу по залученню обдарованої молоді до роботи в Конотопському відділенні МАН України.

Результати участі гімназистів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018 році

предмет К-сть учасників К-сть переможців % переможців І м ІІ м

ІІІ м

1. Математика 5 4 80 3 1
2. Астрономія 3 2 66,7 1 1
3. Інформатика 2
4. Українська мова та література 4 4 100 3 1
5. Історія 4 1 25 1
6. Біологія 1
7. Англійська мова 8 5 62,5 1 4
8. Інформаційні технології 2 1 50 1
9. Фізика 2 1 50 1
   10. Хімія 3 2 66,7 2
  11. Економіка 1
  12. Німецька мова 1 1 100 1
Усього 36 21 58,3 1 7 13

 

Результати участі гімназистів у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018 році

предмет К-сть учасників К-сть переможців % переможців І м ІІ м ІІІ м
        1. Астрономія 2
2. Українська мова 2
3. Математика 1
Усього 5

 

 

Результати участі  гімназистів у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018 році

предмет К-сть учасників К-сть переможців % переможців І м ІІ м ІІІ м
1. Астрономія 2
2. Українська мова 2
3. Математика 1
Усього 5

 

 

Результати участі гімназистів у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських робіт МАН у 2018 році

предмет К-сть учасників К-сть переможців % переможців І м ІІ м ІІІ м
1. Економіка 2
2. Історія 1
Усього 3

Виховна робота

Виховна робота у 2017-2018 навчальному році була  організована відповідно до річного плану роботи Конотопської гімназії та чинних нормативно-правових документів, що регламентують організацію виховної діяльності в загальноосвітніх закладах України.

         Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

 • Національно- патріотичне виховання;
 • превентивне виховання та правова освіта;
 • художньо-естетичне виховання;
 • спортивно-туристичне виховання;
 • родинно-сімейне виховання;
 • екологічне виховання;
 • учнівське самоврядування;

   Національно – патріотичний напрямок виховної роботи у 2017-2018 н.р. знайшов відображення в проведенні заходів, присвячених знаменним датам та державним святам, тематичних виховних годинах, уроків пам’яті,  зустрічах з ветеранами ІІ Світової війни та воїнами АТО,  виходах лекторських груп, упорядкуванні пам’ятників, меморіалів загиблих захисників Вітчизни, переглядах відеофільмів, краєзнавчо-пошукових іграх,  волонтерська робота, конкурсах малюнків, відвідуванні краєзнавчого музею та різноманітних екскурсій видатними місцями України( м.Київ, м. Чернігів, м. батурин, м. Львів, м. Кам’янець –Подільскій та інші. До Дня Захистника Вітчизни було проведено ряд заходів: лінійка пам’яті,  змагання «Козацькі розваги», конкурс української пісні «Україна солов’їна». Гімназисти брали участь у Всеукраїнській спортивно-пітріотичній грі «Сокіл»(«Джура») – міській етап ІІІ місце, областний етап ХІІІ місце.

   Превентивне  виховання учнів та правова освіта реалізовується в гімназії через проведення місячника превентивного та  морально-етичного виховання(жовтень), Тижнів  правової освіти (жовтень, квітень),  Всеукраїнського тижня права у грудні, роботи наркопоста,  батьківських зборів, співбесід  для батьків, тематичних виховних годин:«Небезпечні примхи та розваги» 1-7 класи, зустрічей з представниками правоохоронних структур та представниками служби у справах дітей.

      Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення в гімназії  різноманітних спортивних змагань, гімназійної спартакіади «Старти надій» у якій брали участь усі учні навчального закладу.

   Гімназисти були активними учасниками  спортивних та туристичних змагань, які проводилися серед учнів шкіл міста. Результатом  стало І місце у міській спортакіаді школярів міста. У минулому році втретє  ми провели День здоров’я та спорту організувавши виїзд  учнів 1-7-х класів до селища Таранське (територія ДОТ «Зорька»).

   Протягом минулого навчального року родинно-сімейне виховання здійснювалося через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей. У цьому напрямку здійснювалась така робота: місячник сімейно-родинного виховання, батьківські збори, День відкритих дверей для батьків  та учнів (березень),  День відкритих дверей для бажаючих навчатись у гімназії( березень).

   У грудні,  спільними зусиллями батьків, вчителів та учнів, був проведений  благодійний ярмаркок «Янголи добра»  – до Дня св. Миколая.

   У рамках екологічного виховання відбулися трудові екологічні десанти з покращання та благоустрою прилеглої до гімназії території та Меморіалу Слави,  екологічні акції, декада з екологічного виховання (квітень).

   З 2005 року в гімназії існує Гімназійна Демократична республіка у якій є свій президент та  парламент.  Протягом учбового року проводяться багато спільних заходів учнівського та педагогічного колективу серед яких:  вибори президента, День учнівського самоврядування , благодійні акції, спортивні змагання, розважальні вечори.

   Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні в гімназії  багатьох  заходів та концертів: Свято Першого та Останнього дзвоника, до Дня вчителя, посвята 4-х класів, Бал першокласників та старшокласників, новорічні шоу програми, зустріч випускників ювілейних років, шоу класних керівників, розважальна програма «Інь та Ян», прощання з випускниками  та багато інших. Хореографічний колектив «Надія»  посів І місце у VII міському відкритому хореографічному фестивалі  танцювальних колективів імені Віри Бондаренко.

І. Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки

Діяльність бібліотеки Конотопської гімназії була спрямована на виконання завдань:

 • інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіти учнів;
 • виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації;
 • навчання учнів технологій користування бібліотеками всіх типів;
 • сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості;
 • інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвільній діяльності;
 • формування авторських програм читацького розвитку школярів, виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури;
 • всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів;
 • створення комфортного бібіліотечного середовища, реформування бібіліотеки в таку, яка включала б як традиційні так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології.

З метою реалізації цих завдань робота бібліотеки здійснювалась в таких напрямках:

 • формування та збереження книжкових фондів;
 • організація інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів;
 • формування бібліотечно-бібліографічних знань;
 • організація роботи щодо сприяння гуманізації навчально-виховного процесу та духовного ставлення школяра.

Запланована робота та включені виховні заходи на 2017-2018 навчальний рік виконані. Перереєстрація читачів була проведена у вересні-жовтні 2017 року. У гімназії було 23 класи, у яких навчалося  655 учні.

За минулий рік одержано на бібліотеку:

              Художньої літератури – 36 екземпляри;

             Підручників – 1863 екземплярів.

            Обсяг бібліотечного фонду – 35606

           Кількість відвідувань – 4963

            Кількість книговидачі – 2854

   Цілий рік проводилась робота по збережнню підручників. Два рази на семестр проводились рейди  перевірки. У класах обрані пости бережливих. Виховні заходи, заплановані на 2017-2018 навчальний рік проводились згідно плану.

                   Були оформлені виставки до знаменних дат: «Перше вересня – День знань», «Моє рідне місто», «День фізичної культури і спорту», «День партизанської слави», «Морально-правова культура», «День працівників освіти», «Історія українського козацтва», «День української писемності та мови», «Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху», «Всесвітній день дитини», «День гідності та свободи», «День пам´яті жертв голодомору», «Не нашкодь собі», «День Збройних Сил України», «Звичаї – скарб українського народу», «День соборності України», «Світова велич Тараса Шевченка», «День Чорнобильської трагедії», «Ніхто не  забутий, ніщо не забуте», «День цивільної оборони», «1 червня – День захисту дітей».

           На виконання Указу Президента України від 22.01.2016 року № 17 «Про відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років » та з метою вшанування пам яті учасників , національно – патриотичного виховання учнівської та студентської молоді була проведена презентація книги «Холодний Яр » Юрія Горліса – Горського для учнів 4 (8 ) класів протягом лютого місяця.

          На  протязі  навчального року у бібліотеці проводилась систематизація документів за універсальною десятковою класифікацією бібліотек.

          Учениця 6 – А  класу Судак Альона брала участь у щорічному обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання» , який відбувся 18.05.2018 року на базі Центральної дитячої бібліотеки.

         Бібліотека гімназії  разом з міською дитячою біліотекою брала участь в обласному турі Всеукраїнського конкурсу проектів «Мої права – мое життя».

         Протягом року бібліотекар  готувала різноманітні бібліографічні довідки, вела їх облік.

Робота практичного психолога

  У ІІ семестрі 2017 – 2018 навчальному році завданнями роботи практичного психолога найбільш пріоритетними у своїй діяльності було визначено наступні напрямки:

 • психологічне забезпечення профільного навчання учнів;
 • психологічний супровід процесу адаптації учнів 4 (8)-х класів, учнів 5 (9)-х, 6 (10) та 7 (11)-х класів;
 • психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей;
 • надання психологічної допомоги всім учасникам навчально – виховного процесу.

   Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких компонентів:

 • психологічного супроводу розвитку учнів;
 • заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень;
 • запиту і специфіки навчального закладу;
 • власного плану діяльності.

ІІ. Методичні наради, семінари, конференції з обміну досвідом.

№ п/п Тематика Місце проведення дата
1 Лекционно-практический курс «Использование НЛП в краткосрочном психологическом консультировании и коучинге» Университет классической и современной психологии, психотерапии и коучинга Січень, 2018
2 Експрес курси  «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудування» СОІППО 26.02 – 02.03.2018
3 Участь у ІІ Всеукраїнській науково-методичній конференції «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» СОІППО 28.02.2018
4 Участь у дистанційному проекті «Мій світ психології» СОІППО Протягом лютого-березня
5 Участь у проекті «Демократична школа» Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області Березень, травень
6 Участь у семінарі-практикумі «Світ батьків – світ дітей» Конотопська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 3 22.03.2018
7 Міжрайонний семінар «Правила ефективного спілкування» НВК: ЗОШ в с. Чорнеча Слобода Конотопського району 05.04.2018
8 Участь у VІІ обласному Психологічному Форумі «Психологічні горизонти: теоретичний потенціал та практичні інновації» СОІППО 19.04
9 Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадської відповідальності у студентів» ПТКІСумДУ 24 – 25.04.2018
10 Відвідування семінару-практикуму від психотерапевта м. Суми Я. Штагер «Особливості навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами» Конотопський ЦДЮТ 25 – 26.04.2018
11 Участь у міському методичному обˈєднанні практичних психологів «Психологічний колейдоскоп» Конотопська спеціалізована зош № 12 27.04.2018
12 Участь у регіональній (не)конференції для шкільних педагогів афільований міні-EdCamp Konotop Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області 28.04.2018

ІІІ. Просвітницька робота практичного психолога.

Участь у батьківських зборах:

 • Виступи на батьківських зборах «Особливості віку» (1-і класи), «Критичний вік для батьків» (2-і класи), «Взаємостосунки «БАТЬКИ-ДІТИ» (3-і класи), «Проблеми підліткового віку» (4-і класи), «Як зберегти дитині інтерес до навчання» (6-і класи);
 • Розробка рекомендацій для батьків 5-х класів «Як батьки можуть підтримати дитину під час ДПА»;
 • Розробка рекомендацій для батьків 7-х класів «Дії батьків під час складання дитиною ЗНО».

Просвіта для учнів:

№ п/п Тематика З ким проводилась Коли проводилась
1 Заняття «Чарівна далечінь» 6 класи Січень
2 Уроки толерантності 3 – 7 класи Січень
3 Заняття «Булінг у школі» 1-7 класи Протягом року
4 Заняття «Кібербулінг» 1-5 класи Протягом року
5 Заняття «Стоп – насильству!» 1-5 класи Протягом року
6 Заняття «Наслідки вживання легких наркотиків» 5 – 7 класи Січень
7 Заняття «Молодь і протиправна поведінка» 4 класи Лютий
8 Заняття «Обери своє майбутнє» 5, 7 класи Лютий
9 Заняття «Розвиток міжособистісних стосунків у класному колективі як умова успішної соціалізації підлітків» 1-2 класи

Березень

10 Заняття з елементами тренінгу «Хочу+можу+треба=правильний вибір професії» 5, 7 класи Березень
11 Заняття «Готуймося до ДПА» 5 класи Березень
12 Заняття «Справедливість: рівність, уміння вислухати всі сторони» 1 – 2 класи Березень
13 Заняття «Толерантна особистість» 3 – 5 класи Березень
14 Заняття щодо запобігання торгівлі людьми (рекомендовано Ла Страда Україна) 1-7 класи Протягом року
15 Заняття «Мистецтво жити поряд» 1-2 класи Квітень
16 Заняття «Миротворство через медіацію» 3-5 класи Квітень
17 Дискусійне кафе «Я будівник свого світу» 4 класи Травень
18 Заняття «Переваги й недоліки дитячого кохання» 1-2 класи Травень
19 Заняття «Психологічні особливості причин зниження рівня навчання учнів на прикінці року та шляхи їх подолання» 3-4, 6 класи Травень
20 Заняття «Ні – шкідливим звичкам!» 1-7 класи Протягом року
21 Арт-терапія 1-7 класи Протягом року

 

 

 

Робота з педагогами:

 • Тренінгове заняття для класних керівників «Музикотерапія»;
 • Заняття з елементами тренінгу «Що таке стрес? І як з ним боротися?»;
 • Психологічна пˈятихвилинка на педагогічній раді з застосуванням арт-терапії.

Розвиваючі заняття з учнями

№ п/п Тематика Кількість осіб
1 Розвиваюче заняття «Чарівня далечінь» 92
2 Розвиваюче заняття «Молодь і протиправна поведінка» 86
3 Розвиваюче заняття «Розвиток міжособистісних стосунків у класному колективі як умова успішної соціалізації підлітків» 65
4 Розвиваюче заняття «Хочу+можу+треба=правильний вибір професії» 105
5 Розвиваючі вправи «Розвиток комунікативних навичок підлітків» 58
6 Розвиваюче заняття «Професійний вибір для школярів» 77
7 Керована дискусія «Я будівник свого світу» 103
8 Розвиваючі вправи «Готуємося до ДПА» 85
9 Розвиваючі вправи «Готуємося до ЗНО» 71

ІV. Тематика звернень до практичного психолога

Тематика звернень

Кількість звернень

до практичних психологів

З боку батьків

1.     Проблеми шкільної неуспішності

2.     Проблеми поведінки дітей (підвищена тривожність, сором’язливість, агресивність, самооцінка)

3.     Особисті та сімейні проблеми

4.     Дитячі переживання

5.     Проблеми батьки-діти (проблема другої дитини, непорозуміння з підлітками вдома)

6.     За результатами психодіагностики

7.     Міжособистісні стосунки учнів

8.     Вплив комп’ютера на розвиток дитини

9.     Шкільні конфліктні ситуації

6

14

8

3

12

26

7

4

5

З боку педагогів

1.     Проблеми, пов’язані з навчальною діяльністю

2.     Порушення поведінки учнів

3.     Профорієнтація

4.     Виявлення рівня розвитку дитини та його корекція

5.     Адаптаційні проблеми дитини

6.     За результатами психодіагностики

7.     Проблеми у стосунках “учитель-учень”

8.     Конфлікти в системі «педагоги-батьки»

9.     Виявлення обдарованих дітей

12. Шляхи покращення соціально-  психологічного клімату у класі

7

5

6

3

2

15

3

4

2

3

З боку дітей

1.     Міжособистісні стосунки, конфлікти з однокласниками

2.     Профорієнтація, вибір випускниками професії

3.     Проблеми в стосунках з батьками, в сім’ї (дефіцит уваги з боку батьків, розлучення, сварки батьків)

4.     За результатами психодіагностики

5.     Конфлікти з учителями

6.     Дружба, кохання

7.     Релігія, віра

8.      Підготовка до ЗНО та ДПА

9

16

11

65

2

13

1

21

 V. Психодіагностичні дослідження практичного психолога

Тема Мета Цільова група Осіб Результати діагностики
Діагностика учнів 4-х класів міста Вивчення рівня готовності учнів при переході з початкової до гімназії Учні 4 класу 107 Низький рівень – 13%

Достатній рівень – 23%

Середній рівень – 25%

Вищий за середній рівень – 36%

Високий рівень – 7%

Діагностика професійної спрямованості учнів З’ясувати професійних нахилів та спрямованості учнів Учні

6 м/а класу

29 Людина-природа – 4%

Людина –техніка – 27%

Людина-людина – 15%

Людина-знаковий образ – 12%

Людина-художній образ – 42%

Визначення рівня схильності до суїцидальної поведінки З метою запобігання вчиненню суїцидів та проведення посиленої профілактичної роботи Учні

3-х класів

 

86 11 – високий  рівень;

28 – середній рівень;

61 – низький рівень.

Визначення рівня схильності до суїцидальної поведінки З метою запобігання вчиненню суїцидів та проведення посиленої профілактичної роботи Учні

1-х класів

 

102 10 % – високий  рівень;

21 %- середній рівень;

69 % – низький рівень.

Визначення рівня схильності до суїцидальної поведінки З метою запобігання вчиненню суїцидів та проведення посиленої профілактичної роботи Учні

2-х класів

 

112 12 % – високий  рівень;

36 %- середній рівень;

52 % – низький рівень.

Визначення обдарованих учнів визначити рівень розвитку творчої уяви Учні 1-х класів 102 62 % – високий рівень творчих здібностей;

26 % – середній рівень творчих здібностей;

12 % – низький рівень творчих здібностей.

Дослідження креативної обдарованості З метою визначення творчого мислення, визначення напрямку роботи з учнями Учні 5-х класів 90 60 % – високий  рівень творчого мислення;

21 %- середній рівень творчого мислення;

19 % – низький рівень творчого мислення.

Адаптація до навчання учнів 10 класу,

 

Вивчена адаптація до старшої ланки та формування особистісної

зрілості учнів 10 класу

Учні 10 класу 15 12 учнів(80%) – середній рівень;

3 учень(20%) – достатній рівень.

Низький рівень відсутній

Вибір профілю навчання Визначення здібностей та особистих досягненнь з предметів профільного навчання Учні 3-х класів 86 25 % – М/А;

25 % – М/Б;

25 % – І;

25 % – С/Г.

Вибір професії З метою визначення профорієнтаційного напрямку старшокласників Учні 7-х класів 92 80 % – визначились з професією;

20 % – потребують допомоги з боку дорослих

Вибір професії З метою визначення профорієнтаційного напрямку старшокласників Учні 5-х класів 90 11 % – визначились з професією;

89 % – продовжать своє навчання в гімназії

Діагностика уваги З метою надання рекомендацій учням, вчителям для підвищення ефективності навчання Учні 7-х класів 92 20 % – дуже висока стійкість уваги;

40 % – висока стійкість уваги;

16 % – середня стійкість уваги;

18 % – низька стійкість уваги уваги;

8 % – дуже низька стійкість уваги.

Діагностика стресостійкості З метою визначення рівня стресостійкості Учні 7-х класів 92 48 % – високий рівень стресостійкості;

40 % – середній рівень стресостійкості;

12 % – низький рівень стресостійкості.

Діагностика стресостійкості З метою визначення рівня стресостійкості Вчителі 29 64 % – високий рівень стресостійкості;

20 % – середній рівень стресостійкості;

16 % – низький рівень стресостійкості.

Діагностика памˈяті виявити вплив змістових зв’язків на запам’ятовування словесного матеріалу Учні 2-х класів 112 54 % – високий рівень запамятовування;

32 % – середній рівень запамятовування;

14 % – низький рівень запамятовування.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *