Про перехід на дистанційну форму навчання

 

Інструкція
щодо організації дистанційного навчання в Конотопській гімназії Конотопської міської ради Сумської області

 1. Освітній процес у період дистанційного навчання відбувається на платформі Microsoft Teams у синхронномупередбачає взаємодію між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції, інакше кажучи, це проведення уроку в режимі реального часу в обраному цифровому середовищі) та асинхронному (означає взаємодію між суб’єктами дистанційного навчання, за якої учасники взаємодіють між собою із затримкою в часі, здобувачі освіти працюють у власному темпі та в зручний для себе час) режимах.
 2. Технічна підтримка здійснюється адміністратором платформи Мещишеною Г.М.
 3. Моніторинг організації освітнього процесу здійснюється Кириченко Т.В.  заступником директора гімназії, відповідальною особою за організацію дистанційного навчання.
 4. Класні керівники:
  • Створюють банк даних логінів та паролів здобувачів освіти свого класу та контролюють стан забезпеченості технічними засобами та можливості щодо дистанційного навчання (у разі відсутності технічних та інших можливостей у здобувачів освіти повідомляють учителів – предметників).
  • Ведуть облік відвідування унів та розміщують повідомлення про відсутність здобувачів освіти до 8:00 поточного робочого дня в групі «Учителі» на платформі Microsoft Teams.
  • Здійснюють моніторинг оформлення власного акаунту здобувачів освіти (наявність коректного фото, оформлення коментарів).
  • Інформують батьків щодо функціонування освітньої платформи Microsoft Teams, проводять роз’яснювальну роботу щодо процедури організації дистанційного навчання, можливостей освітньої платформи та доводять до відома батьків, що відповідальність за результати навчання несуть усі учасники освітнього процесу.
  • Проводять спільно з практичним психологом індивідуальні та групові консультації для батьків та дітей з питань розвитку м’яких навичок СЕЕН : соціально-емоційного та етичного навчання.
 5. Учителі- предметники:
 • Створюють групу класу, коректно оформлюють її аватар.
 • Дотримуються вимог санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, який набув чинності з 1 січня 2021 року й передбачає обмеження часу безперервної роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами (для учнів 4(8)-5(9) класів – 20-25 хвилин;для учнів 6(10)-7(11) класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин; при здвоєних навчальних заняттях для учнів 6(10)-7(11)  класів – не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті). Водночас тривалість навчальних занять, визначена ст. 10 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, лишається незмінною ( тривалість навчальних занять, визначена Законом “Про повну загальну середню освіту”, зберігається 45 хвилин для 5-11 класів ).
 • Заздалегідь планують проведення уроків згідно з розкладом та призначають час проведення уроків у розділі «Календар» не пізніше  1600 напередодні навчальних занять.
 • Здійснюють проведення уроків у синхронному режимі не менше ніж 30% загальної кількості годин відповідно до Положення  про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти.
 • Визначають різні форми організації освітнього процесу під час дистанційного навчання (навчальні заняття, консультації, вебінари, онлайн форуми, віртуальні екскурсії тощо).
 • Надсилають домашні завдання учням не пізніше 1600 згідно з Державними санiтарними правилами i нормами , які передбачають визначену кількість часу для виконання домашніх завдань( у 5–6 класах — 2,5 години; у 7–9 класах — 3 години; у 10–11 класах — 4 години. При визначеннi обсягiв домашнiх завдань необхiдним є врахування темпу i ритму роботи учнiв, навантаження їх навчальною роботою цього та наступного днiв, стану їхнього здоров’я.); чітко та коректно прописують умови виконання завдання; зазначають терміни виконання та формат, у якому має бути надіслано виконану роботу.
 • Розробляють та доводять до відома здобувачів освіти та їхніх батьків власну систему відпрацювання навчального матеріалу в разі відсутності учня на уроці без поважної причини; інформують заступника директора з навчально-виховної роботи Кириченко Т.В. про систему відпрацювання навчального матеріалу.
 • Доводять до відома здобувачів освіти та їхніх батьків критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету. Спільно із здобувачами освіти  узгоджують оцінювання під час on-line навчання( у разі відмови давати відповідь на питання вчителя; невчасне відправлення виконаного завдання; невідповідності умов та термінів виконаного завдання з урахуванням вимог академічної доброчесності).
 • Систематично надають зворотній зв’язок з метою забезпечення взаємодії усіх учасників освітнього процесу, коригування та удосконалення системи навчання.
 1. Здобувачі освіти:
  • Коретно оформлюють власний акаут ( власне фото, бажано поточного року).
  • Дотримуються правил кібер-безпеки, здійснюють вхід на платформу тільки з власного акаунту.
  • Організовують on-line навчання з увімкнутими веб-камерами та мікрофоном (за можливості) з метою дотримання принципів академічної доброчесності та вимог захисту персональної інформації.
  • Здійснюють перевірку підключення до on-line уроку за 3-5 хвилин до початку уроку(у разі відсутності мережі Інтернет, наявності технічних перешкод щодо роботи веб-камери, мікрофона обов’язково попереджають учителя в чаті,  через месенджери або телефонній дзвінок).
  • Дотримуються норм  етикету  в зовнішньому вигляді, манерах поведінки та правил нетикету ( мережевого етикету).
  • Неухильно дотримуються розкладу on-line навчальних занять, вимог учителів-предметників щодо виконання домашніх завдань та формату оформлення робіт ( WORD, PDF, GPJ, PPT та інші) , дотримання deadline.
 2. Батьки та особи, які їх замінюють:
  • Забезпечують умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання.
  • Систематично контролюють залученість дітей до дистанційного навчання та іхню успішність.
  • Попереджають учителя про запис онлайн уроку (відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається (згода за замовчуванням), якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру).
  • Інформують класного керівника про відсутність дитини на on-line уроках до 800 робочого дня або не пізніше 2000 напередодні. (Відповідно до Постанови КМУ“Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів”, якщо учня немає на одному чи на кількох уроках чи протягом усього навчального дня (кількох днів), заклад освіти повинен мати інформацію про причини відсутності. Такими причинами можуть бути хвороба, сімейні обставини, візит до лікаря, лікування в санаторії, візит до військкомату чи інших органів державної влади або самоврядування тощо. Причини відсутності учня на заняттях підтверджуються медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття), що зберігаються в його особовій справі протягом навчального року).
  • Проводять співбесіди з дітьми з питань тайменеджметну, дотримання режиму задля забезпечення балансу між навчанням та відпочинком.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *